ข้อมูลผู้ติดเชื้อ

COVID 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี

ติดเชื้อ 0 คน

0 เมื่อ 7 เมษายน 2563

จังหวัดปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อ 39 คน เสียชีวิต 1 คน

ผู้ติดเชื้อ (ประเทศไทย)
2258

เพิ่มขึ้น 38 คน จากเมื่อวาน
กำลังรักษา (ประเทศไทย)
1407
หายแล้ว (ประเทศไทย)
824
เสียชีวิต (ประเทศไทย)
27

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี