ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 มทร.ธัญบุรี

ผู้ติดเชื้อ (ประเทศไทย)

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ + ราย
กำลังรักษา (ประเทศไทย)
หายแล้ว (ประเทศไทย)
เสียชีวิต (ประเทศไทย)